16. évünkbe lépve ez már a 61. lapszámunk, amelyben részletesen beszámolunk a XXIX. Akadémiai Nap történéseiről, büszkén és nagy örömmel bemutatva a rendezvény ünnepeltjeit, akik tanulmányaikkal és tudásukkal, munkájukkal és szorgalmukkal vívták ki egyetemünk közösségének elismerését. Részt vehettünk egy másik emelkedett eseményen is, amelyen két kiváló jogász professzor születésnapját ünnepelték, akik jelentős mértékben járultak hozzá a győri jogászképzés sikereihez. S ahogy azt már megszokhatták kedves olvasóink, ezen felül is olyan életutakat mutatunk be, melyek érdekesek és követésre érdemesek.

Tavaly ünnepelte 125. születésnapját a Rába Járműipari Holding. Ezzel összefüggésben a közelmúltban rendeztek konferenciát – egyetemünk támogatásával, köztük munkatársaink előadásával. Honvári János professor emeritus Horváth Ede, egykori rábás vezér pályaképét egészítette ki adalékokkal, míg Winkler Csaba címzetes egyetemi docens, a társadalmi kapcsolatok titkára a Széchenyi István Egyetem és elődjének vagongyári kapcsolatát mutatta be.Utóbbi kapcsán jó volt hallani az együttműködés értékeiről, az alakító eseményekről és személyekről.

Azt pedig jó látni, hogy lassan valósággá válik idei tavaszi címlapunk, amelyen a volt kekszgyári kockaépület látványtervét mutattuk be. Rohamosan épül tehát az egyetemi Science Park központja, amely a tervek szerint egy év múlva már élettel megtelve működhet. A meglévő épületek kapcsán egyébként manapság az energetikai besorolások kapnak főszerepet, amely persze az energiaválság idején nem is csoda. Örömmel jelenthetjük, hogy egyetemünkre a szigetelt épületek és a modernizált épületgépészet a jellemző.