PROFESSZOROK KÖSZÖNTÉSE

ISMÉT ÖSSZEFONÓDOTT A KÉT ÉLETÚT

Derűs napsütés kísérte 2022. szeptember 5-én a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar aktuális évnyitója után a győri zsinagógába igyekvőket, ahol két kiváló jogász professzor, dr. Kukorelli István és dr. Stumpf István, az Alkotmánybíróság korábbi tagjainak születésnapi ünnepségét tartották.

Hirdetés

Dr. Kukorelli István a jogi kar 1995-ös győri alapításától, míg dr. Stumpf István 2015 óta az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék oktatója. Mindketten jelentős mértékben járultak hozzá az immár több mint negyedszázados győri jogászképzés sikereihez.


Dr. Smuk Péter professzor, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja köszöntötte a vendégeket: az Alkotmánybíróság megjelent tagjait, bírósági, ügyészségi, közigazgatási és egyetemi vezetőket; a megjelent jogász kollégákat és az ünnepeltek barátait. Beszédében a rá jellemző eredetiséggel az egyetemi oktatói pálya kevésbé közismert oldalát emelte ki. – Azt hiszem – tapasztalom és remélem –, hogy az egyetemi katedrán igazából nem is lehet úgymond megöregedni. A fiatalok között mozogva, napi párbeszédekben szellemi és intellektuális frissességüket nagyon könnyen tartják meg professzoraink. A most ünnepeltek esetében ezek a napi „párbeszédek” és a hallgatói közeg sokszor a sportolást is jelenti – ezért bizonyított, hogy a fizikai egészség ápolása természetes része az oktatói életnek.

Ezt követően dr. Bokor József egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának tagja köszöntötte az ünnepelteket. – Intézményünk egyik nagy vonzereje az a helyi ambíció és összefogás, amellyel vitték egykor, s viszik ma is előre a Széchenyi István Egyetem ügyét. Kívánom, hogy ünnepeltjeink még sokáig segítsék ezt az utat. Dr. Bihari Mihály, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar alapítója, professor emeritusa elsőként Kukorelli Istvánhoz kapcsolódó emlékeit elevenítette fel. – Magam is rácsodálkoztam, hogy majd 50 éve ismerjük egymást. A személyes élettörténetünk e fél évszázados múltban számos ponton összeér, mindig ott álltunk egymás mellett életünk legfontosabb eseményeinél. A 70. születésnapra nincs is annál szebb ajándék, mint az oktatott jogászévfolyamok kiválóságaival büszkélkedni. Tudom, hogy az értékmegőrzés, a leletmentés számodra mindig rendkívül fontos volt. Úgy ismerünk, Kukorelli István barátom, hogy a bibói jellemvonások közül, amelyekből sokat tudsz magadénak, talán a szabadságszerető ember karakterjegye mellett az „egyenjogúság szeretete” az, ami személyiséged alapköve. De kettős ünnepelésre jöttünk össze! Nagy örömmel olvastam, hogy egykori tanítványom és későbbi pályatársam, majd Győrben is kedves kollégám, Stumpf István 65. születésnapját is ma fogjuk ünnepelni. Kedves Pista barátom! Már fiatal tanuló éveidben felfigyeltem rád az ELTE Állam- és Jogelméleti Tanszékén. Láttam benned a „mindent tudni akarók” szorgalmát és tehetségét, ami különösen vonzó volt számomra. Kiemelkedő voltál szorgalmaddal, tudásoddal, később oktatói munkáddal. Amikor az ELTE Politológia Tanszékére meghívtalak, már akkor is igazi közösségteremtő ember voltál. A győri Alkotmányjogi Tanszék munkájába való bekapcsolódásodat is melegen támogattam Szalay Gyula akkori dékánnál.Dr. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, államtitkár meleg szavakkal emlékezett egyetemi éveire és professzoraira. – Kukorelli István és Stumpf István olyan személyiségek, akik nem csak az egyetemi évek alatt és a vizsgaidőszakban, de azt követően is, életünk folyamán végig inspirálóak maradnak. Mércének számítanak. Ezt a mércét pedig minden nap látnunk kell, s meg kell tudnunk ugrani. Különben nem tudjuk elmondani, hogy méltók voltunk arra, hogy az ő tanítványaik voltunk.

A köszöntők után Kukorelli Istvánnak professor emeritusi oklevelet adott át a Széchenyi István Egyetem vezetése: dr. Filep Bálint elnök, dr. Baranyi Péter Zoltán rektor, dr. Bokor József és dr. Smuk Péter dékán.

Ezt követte a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar „Életút-díj” átadása, melyet a tudományos és szakmai pályafutását, iskola- és közösségteremtő személyiségét, a kar életében vállalt jelentős szerepét, példaértékű életművét elismerve Kukorelli István professor emeritus kapott meg. A Herendi Porcelánmanufaktúra által felajánlott díjat dr. Simon Attila, a Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója, címzetes egyetemi docensünk köszöntő kíséretében adta át. – Hirdesse most ez a díj dr. Kukorelli István a gondviselés felé történő megcsillanását! Azért, amelyet a jogtudományért, az Alkotmányért, az alkotmányjog és az alkotmányosság oktatásáért, egyúttal a felsőoktatásért, a győri jogászképzésért és a sok-sok közösségéért tett!