25 ÉVES A TIGER DIPLOMA / 25 JAHRE TIGER DIPLOM

KÖZÖS KÉPZÉS POZSONYBAN ÉS GYŐRBEN / GEMEINSAMER STUDIENGANG IN BRATISLAVA UND GYŐR

EZ ÉV SZEPTEMBERÉBEN LESZ 25 ÉVE, HOGY A TIGER NEMZETKÖZI PROGRAM KERETÉBEN AZ ELSŐ EGYETEMI DIPLOMÁKAT SZEREZHETTÉK – INTÉZMÉNYÜNK OKTATÓINAK, OKTATÁSI HÁTTERÉNEK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL – A JOGELŐD SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA HALLGATÓI.

/

DIESEN SEPTEMBER WERDEN ES 25 JAHRE, DASS DIE ERSTEN DIPLOME IM RAHMEN DES INTERNATIONALEN TIGER PROGRAMMS AN STUDIERENDE DER DAMALIGEN SZÉCHENYI ISTVÁN HOCHSCHULE VERLIEHEN WURDEN – MITHILFE DER LEHRKRÄFTE UND DES FACHLICHEN BACKGROUNDS UNSERER UNIVERSITÄT.

Hirdetés

Meghatározó volt az igény az 1990-es évek közepén a német nyelven kommunikálni tudó, a „szakmát németül ismerő” mérnökök iránt. A nemzetközi gyakorlat szerint térségünkben is olyan szakemberekre volt nagyobb szükség, akik a közlekedési infrastruktúra egészében járatosak, s képesek a közlekedésépítési és a közlekedésszervezési feladatok megoldására. Mindezen igényeket felismerve, a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem és a Széchenyi István Főiskola egy TIGER (Transport Infrastructure in German) nevű oktatási program keretében, az EU TEMPUS-programjának anyagi támogatásával kidolgozta és 1995-től a két intézmény hallgatóira alapozva megvalósította a kétéves, német nyelvű közlekedésépítő egyetemi képzés oktatási programját.

Negyedszázad elteltével dr. Koren Csaba professor emeritust, a program irányítóját és koordinátorát, dr. Bystrík Bezákot, a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem ny. professzorát, dr. Szepesházi Róbert ny. egyetemi docenst, a program módszertani vezető tanárát és dr. Makó Emese tanszékvezető egyetemi docenst kereste meg a magazin.

A projektet dr. Koren Csaba, dr. Szepesházi Róberttel együtt találta ki 1992–93-ban. A TEMPUS-program akkor még új volt, nem nagyon voltak minták. Valami olyat szerettek volna, amelynek van kézzelfogható eredménye. Akkor még nem volt Győrben egyetemi képzés, s azt gondolták, megcéloznak egyet a saját szakterületükön. Akkoriban történt a Duna elterelése a bősi üzemvízcsatornába. A két kormány nem volt jóban egymással, gondolták, legyen közös magyar–szlovák tanulócsoport, amelyben egy harmadik nyelven kell tanulni.


dr. Koren Csaba

– Hogyan értékeli ma a nemzetközi képzési együttműködést? – kérdeztük a szlovák–magyar felsőoktatási siker meghatározó személyeit. – Szerencsére a pozsonyi szlovák Műegyetem megfelelő tanszékeivel jó szakmai kapcsolataink voltak, s ők késznek mutatkoztak a komolyabb együttműködésre. Elkészítettük a pályázatot – így emlékezik az indulást meghatározó körülményekre Koren professzor.

A TEMPUS-pályázat értékelése két szinten folyt. A magyarországi pontozók nem adtak túl magas pontszámot; az indoklásban az szerepelt, hogy ilyen (azaz MSc) képzés Magyarországon nincs, meg, hogy egy főiskola ne akarjon ilyet. A második értékelés nemzetközi volt, ott pedig éppen ilyenre vártak. A pályázat támogatást kapott, nyert.

A pályázatban lehetőség volt arra, hogy a koordinátor és a lebonyolító két különböző intézmény legyen. Így a Széchenyi-főiskola lett a koordinátor, a pozsonyi Műegyetem pedig a lebonyolító. A főiskolát dr. Koren Csaba képviselte, a tartalmi kérdésekért is a győriek voltak a felelősek. A szerződéskötés, a pénzügyek, na és persze a diploma kiadása pedig a pozsonyi Műegyetem feladata volt. Ott dr. Bystrík Bezák lett a kulcsszemély. – Nyilván az oktatás-tartalmi kérdéseket és a pénzek felosztását is együtt döntöttük el, harmonikus együttműködésben – Koren professzor szerint ez volt a jó kapcsolat alapja.

A képzésben 20 tantárgy volt. Tárgyanként átlagosan két magyar, két szlovák és két „külföldi” oktató szerepelt. Ez összesen mintegy 100 oktatót jelentett. Győrből 30-nál is több tanár oktatott a programban. Az oktatás közös csoportban folyt. Az óraszámokat tekintve a magyar és a szlovák oktatók mintegy 40–40 százalékot vállaltak, a külföldiek rövidebb blokkokban 20 százalékot tettek hozzá.


dr. Makó Emese

A projektet három évre tervezték: egy év előkészítés, két év oktatás. Az első évben beszerezték az akkor elérhető legszükségesebb német nyelvű tankönyveket, tantárgyanként néhány példányban, s elkezdték a saját jegyzetek készítését. Mire az egyes tárgyak oktatása elkezdődött, a féléves nyomtatott jegyzeteket minden hallgató kézhez kaphatta – egységes formátumban, borítóval és logóval. Ez akkor nélkülözhetetlen volt, mert nemhogy internet, de még PC sem volt. Az akkori oktatástechnika a diavetítőt, az írásvetítőt és a fóliát jelentette a német partnereinknél is.

A magyar és szlovák hallgatók pályázat útján kerültek be a csoportba. Nehezített körülmények között csinálták végig a két évet, mert idegen nyelven, félévente két különböző helyszínen kellett tanulniuk. A diplomamunkájukat is idegen környezetben készítették. Mindemellett – vagy éppen ezért – szinte kivétel nélkül teljesítették a követelményeket, s egyetemi oklevelet szereztek. – Mi szerveztük a felsőoktatási programban részt vevő berlini, bochumi, kölni, delfti, grazi, budapesti közlekedésépítési képzéssel foglalkozó egyetemek közös tevékenységét – így foglalta össze a nemzetközi színtéren végzett első, sikeres munkát Koren Csaba, egyetemünk professor emeritusa. A TIGER széchenyis résztvevői az építőmérnöki szakon a program indulási évében szereztek főiskolai diplomát, s az egyetemi szintet jelentő további két évet „ráképzéses" formában végezték. A pozsonyi hallgatók építőmérnöki szakosként negyed- és ötödéven választották a nemzetközi közlekedésépítő mérnöki programot.

Az oktatás a hallgatóknak a félévek során felerészben Győrben, felerészben Pozsonyban volt. A diplomát a képzést eredményesen befejező 13 széchenyis és a 10 pozsonyi műszaki egyetemista részére 25 éve, 1997. szeptember 10-én Pozsonyban, a Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán adták át.

Koren professzor szerint 2022-ben természetes a kérdés: miért éppen német nyelvű képzésbe fogtunk bele, miért nem angol nyelven folyt az oktatás? – A német nyelvű képzést a meglévő kapcsolati háló és az oktatók akkori nyelvtudása miatt választottuk. Egy „igazi” idegen nyelvű képzés nemcsak a nyelvben különbözik, hanem a tananyagban is. A nemzetközi hallgatóknak nem lehetett csak a magyar gyakorlatot tanítani, hanem már akkor európai kitekintésű képzést kellett adnunk. Ma pedig az Európán kívüli hallgatóinkat a világ más részein folyó gyakorlattal is meg kell ismertetnünk – mondja a professzor. – A kapcsolatok közül több azóta is élő, mert bár a '90-es évek vezető oktatói – mint jómagam is – nyugdíjba mentek, de az utódok több esetben megtartották az együttműködést különböző projektek keretében.


dr. Szepesházi Róbert

A TIGER-program világos minta volt a 2014-ben kezdett angol nyelvű infrastruktúra-építőmérnöki MSc képzésünknek. Akkorra az oktatógárda részben kicserélődött, az angolnyelv-tudás megerősödött. Az idegen nyelvű, illetve kettős képzések később az egyetem más szakjain is megjelentek.

– A Szlovák Műegyetem (STU) Építőmérnöki Kar Közlekedésépítési Tanszékének nemzetközi kapcsolatai szilárd alapot adtak a TIGER-programban való nemzetközi együttműködésünkhöz – értékel dr. Bystrík Bezák pozsonyi professzor. Ez egy különleges projekt volt, amit a győri kollégák terveztek meg és koordináltak. A terv szerint egy német nyelvű MSc-programot valósítottunk meg. A program szerződéses feladatait az STU látta el. Ez nagyon komoly munka volt, minden adminisztrációt a brüsszeli szabályok szerint kellett végeznünk, miközben a karon ez volt az első ilyen feladatunk. A munka nem volt egyszerű, de végül minden sikeresen megvalósult, s a TIGER-programot a „TEMPUS zászlóshajójának” értékelték Brüsszelben. A projekt során a részt vevő oktatók és hallgatók is teljesen új ismereteket és készségeket szereztek a közlekedési infrastruktúra és a közlekedéstervezés területén. Az egyes tantárgyakban nemzetközi társszerzőcsoportok új tananyagokat dolgoztak ki. A résztvevők valódi képet kaptak a partnerintézmények oktatásáról. Nemcsak a németnyelv-tudásukat, hanem szakmai ismereteiket, kapcsolataikat is gazdagították. A jó kapcsolatok sok esetben a magánéletben, a baráti kapcsolattartásban is élnek.

A pozsonyi professzor a program motiváló hatásai közül elsőként a „Város és közlekedés” nemzetközi workshop résztvevői körének kibővülését említi. Egy további projekt volt az EU 5. K+F program keretében a „PORTAL”.

Ennek célja, hogy a közlekedési kutatások új eredményei kerüljenek be az egyetemi oktatásba. A TIGER-kapcsolatokat hatékonyan lehetett használni az „AT-SK-HU-CZ Közlekedési modell” projektben is, amelyben a közép-európai térségre multimodális közlekedési modell készült. A rendszeres pozsonyi „MOBILITA” nemzetközi konferenciák résztvevői köre – a Győr–Pozsony együttműködésnek is köszönhetően – sikeresen bővült.

– Hogyan értékeli a nemzetközi képzési együttműködést? – kérdezem dr. Szepesházi Róbertet.

– 45 éves oktatói pályafutásom egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb élménye volt a TIGER-program. Szakfelelősként 20 tárgy 3–3 nyugat-európai, szlovák és magyar oktatójával egyeztettem a tantárgyprogramokat. Rendkívül érdekes volt a sokféle megközelítésmód. A legmegnyerőbb számomra a delfti oktatók modern, nyitott, hallgatócentrikus gondolkodása volt. Felfogásuk szerint az a fontos, hogy mit profitál a hallgató egy tantárgyból. Az értékelésről az egyik legfontosabb a bécsi Műegyetem professzorának, Johann Litzka véleménye volt. Ő az egyeteme részéről volt tagja a projekt vezérkarának. A záróülésen azt mondta, hogy bevallja, mikor meglátta az ambiciózus és magas színvonalú programot, azt gondolta, hogy azt lehetetlen megvalósítani. Most pedig kijelenti, hogy az 95 százalékban úgy valósult meg, ahogy az a részletes tantervben és az organizációs dokumentumokban szerepelt. Ez az elismerés nekem önbizalmat adott a következő 20 év oktatásszervezési tevékenységeihez.

A TIGER-kurzus általános elismerése és tartalma egyébként alapját képezte annak, hogy – Győrben alighanem elsőként – kiegészítő egyetemi képzést indíthattunk. Később pedig az MSc-képzéseink bevezetését sem vitatta a magyar konkurencia. A sikeres program alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy hosszú ideig egyre gazdagodó, ma is élő formákban működtünk együtt a bécsi és a pozsonyi műszaki egyetemmel. Valóban tartalmakkal töltöttük meg az egy időben Győrött – szerintem kicsit nagyképűen, de – jobbára csak szlogenként emlegetett arany háromszög gondolatát. Ennek eleme a PhD-programok kölcsönös segítése, a személyes oktatói kapcsolatok sokasága, a hallgatói kirándulások szervezése, illetve a díszdoktori cím Heinz Brandl professzornak. A konferenciaszereplések is meghatározóak: a legértékesebb a személyesen nekem szólóan Bécsben a Terzaghi-lecture, amelyen az osztrák geotechnikusok éves konferenciáján egy meghívott, tekintélyes, neves szakember tartja a fő előadást. Ehhez hasonló magyar geotechnikai fellépésről az elmúlt néhány évtizedből nem tudok. A Tempus-pályázatunk (szűkebb körben kimondott) célja egyébként az is volt, hogy bizonyítsuk, képesek vagyunk egyetemi oktatásra, ráadásul német nyelven is.