MUNKA ÉS SZEMÉLYES ÉLETÚT

AZ EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI MAGÁNJOG PROFESSZORA

DR. MILASSIN LÁSZLÓ, INTÉZMÉNYÜNK FRISSEN KINEVEZETT CÍMZETES EGYETEMI TANÁRA 1996 TAVASZÁN A KÖZTELEVÍZIÓBAN BALOGH JÓZSEF AKKORI GYŐRI POLGÁRMESTER, AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY TÁRSELNÖKÉT HALLOTTA ARRÓL, HOGY GYŐRBEN, A SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLÁN BEINDÍTOTTÁK A JOGÁSZKÉPZÉST AZ ELTE JOGI KARÁNAK KIHELYEZETT TAGOZATAKÉNT.

Hirdetés

Már másnap Győrben voltam, az ELTESZIF Oktatási Intézetben. Itt dr. Szalay Gyula, az intézet irányítója rendkívül szívélyesen fogadott, majd bemutatott dr. Szekeres Tamás főigazgatónak. Szinte már másnap megkezdtem oktatói munkámat. Eleinte szerződéses jogviszonyban, majd 1997-től közalkalmazottként.

Elmondhatom, hogy ebben az időben kedveltem meg az oktatói tevékenységet, amelyet összhangba tudtam hozni ügyvédi, külügyminisztériumi munkámmal. Sokat jelentett édesanyám biztatása is, aki mindig szerette volna, ha egyetemi oktató leszek.

Ismerem a német és osztrák jogi asszisztens képzést, hiszen ezekben az országokban tanultam, tevékenykedtem jogtanácsosként és egyetemi kutatóként, a családommal pedig Ausztriában élek. Ezekben az országokban a jogszolgáltatás magas színvonalú, ami éppen annak köszönhető, hogy a gyakorló jogászokat – főleg a bíróságokon, ügyészségeken, ügyvédi irodákban – alapvető jogi ismeretekkel felruházott ügyintézők segítik. Véleményem szerint a jó két évtizede a Magyarországon is bevezetett képzés eredményes, ami megmutatkozik a javuló bírósági, igazgatási, ügyvédi és közjegyzői szolgáltatásokban. Egyébként bizonyos területeken éppen nagy hátrányt jelentett, hogy jogi előképzettség nélküli ügyintézőkre bíztak ügyeket. Például az ingatlan-nyilvántartás kifejezetten megköveteli, hogy az itt foglalkoztatottak rendelkezzenek alapvető polgári jogi ismeretekkel. Győrben már a jogászképzés beindítása idején, 1994-től egy kanadai főiskolával (Kingstone) történt együttműködés keretében néhány évig folytattunk jogi asszisztens képzést, részben angol nyelven.

Én a Külkereskedelmi Minisztériumban kezdtem jogászként. Munkámhoz komoly támogatást kaptam dr. Juhász Endrétől (az Európai Unió Bírósága bírája), dr. Nyerges Jánostól és dr. Szász Iván főosztályvezetőmtől. Jogi szakvizsgám letétele után Genfben a GATT-nál (Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény, az ENSZ szakosított szervezete) kaptam diplomataképzést. Kanadában voltam gazdasági tanulmányúton. Később diplomáciai szolgálatot teljesítettem, szintén Genfben. 1988-tól külkereskedelmi és jogi tanulmányokat folytattam egy német ösztöndíj elnyerése után. Ennek keretében egy frankfurti és egy bécsi ügyvédi irodánál kapcsolódtam be a gyakorlati munkába. Közben egy bonni székhelyű jogi továbbképző intézetnek voltam hazai képviselője a kilencvenes években.

2002-ben a Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi Főosztályán dolgoztam és az ENSZ egyik, kereskedelmi jogi kérdésekkel foglalkozó szakosított szervében (UNCITRAL) láttam el a magyar képviseletet. Ekkor választottak meg az UNCITRAL éves bizottsági ülésén alelnöknek New Yorkban. Egyébként 2012-től szakértőként szintén e szervezetnél láttam el képviseleti, szakértői tevékenységet, a bécsi magyar ENSZ-képviselet ez irányú munkáját támogatva.

1998-ban sikeres uniós pályázat révén, dr. Lenkovics Barna, az ELTE ÁJK és egyetemünk professzora, s a nemrég elhunyt dr. Berke Barna, az ELTE ÁJK oktatója, később az EU törvényszéki bírája és Győrből dr. Szalay Gyula professzor, mint intézetvezető-helyettes támogatásával kezdtük meg a Széchenyi István Főiskolán uniós témák oktatását – az Európai-tanulmányok Központja irányításával. A központnak én voltam a vezetője. Ekkor Magyarország még nem volt tagja az EU-nak. Az uniós támogatás mind szellemiekben, mind felszerelések tekintetében jelentős szerepet játszott a főiskola, később az egyetem nemzetközivé válásában. Az Európai-tanulmányok Központ munkatársa volt például Udvaros Istvánné, Konczné Stoller Gitta, Ponácz György Márk és dr. Ugróczky László is. Kitűnő munkát végeztek. Számos sikeres projekt valósult meg 1998– 2006 között különböző uniós ismeretek témájában. Megteremtődött ezen uniós ismeretek és az uniós jog oktatásának rendszere is.

Ismerem a német és osztrák jogi asszisztens képzést, hiszen ezekben az országokban tanultam, tevékenykedtem jogtanácsosként és egyetemi kutatóként, a családommal pedig Ausztriában élek. Ezekben az országokban a jogszolgáltatás magas színvonalú, ami éppen annak köszönhető, hogy a gyakorló jogászokat – főleg a bíróságokon, ügyészségeken, ügyvédi irodákban – alapvető jogi ismeretekkel felruházott ügyintézők segítik. Véleményem szerint a jó két évtizede a Magyarországon is bevezetett képzés eredményes, ami megmutatkozik a javuló bírósági, igazgatási, ügyvédi és közjegyzői szolgáltatásokban.

Volt olyan év, amikor az uniós pályázatírást oktató tanfolyamokon több mint 200 hallgatónak adtunk ki oklevelet. Fontos része volt az Európai-tanulmányok Központja tevékenységének, hogy nem csupán a főiskolán, majd az egyetemen szerveztünk oktatást, hanem más szervezetekkel karöltve rendeztünk tanfolyamokat, szimpóziumokat, hallgatóknak külföldi tanulmányutakat, szaknyelvi képzést jogászoknak, pedagógusoknak, az ipari kamarák tagjainak. Sajnos, a korszerű irodatechnikai eszközökkel jól felszerelt központ ma már nem működik. Ugyanakkor a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar égisze alatt, a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék keretében továbbra is létezik egy szervezet, amely részt vesz uniós projektekben, pályázatokban.

2006 után számos eredményes uniós pályázatnak köszönhetően most már a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon folytattam az uniós jogi ismeretek oktatásának szervezését, kiváló hazai és külföldi oktatók részvételével.

Az Európai Bizottság programja keretében, 2004-ben a „Jean Monnet Chair” alapítására kaptam támogatást és egyben a Jean Monnet Professzor címet viselhettem. Több éven keresztül vettem részt ezen professzorok Brüsszelben és más uniós tagállamban megrendezett tanácskozásain. Az Európai Bizottság Jean Monnet programjának vezetője külön levélben köszönte meg és ismerte el munkánkat.

Karunk egyik eredményes szakja volt a Nemzetközi igazgatási szak, amelynek szakfelelőse voltam. E szak oktatását központi intézkedésre le kellett állítanunk és át kellett adnunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Ezzel egy éppen szárba szökkent szakot törtek derékba.

Nem csak a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktatói munkájában vettem részt a főiskolán, az egyetemünkön. Dr. Szente Bélával, dr. Szalay Gyulával együtt dolgoztuk ki a nemzetközi kapcsolatok főiskolai szak anyagát, tantervét és alapító okmányait, így indult be 2000-ben az oktatás a közgazdasági fakultáson. Az oktatott tantárgyak egy része uniós ismereteket tartalmazott, amelyek oktatásában személyesen és kollégáimmal együtt aktívan részt vettünk.

Emellett az Európai-tanulmányok Központ mérnökhallgatóknak is szervezett oktatást „Amit a mérnöknek az Európai Unióról tudni kell” címmel. Ez az alapvető uniós ismereteket tartalmazta. Legsikeresebb nemzetközi oktatási tevékenységem egyébként Bécshez kötődik. A bécsi University of Applied Sciences for Economics, Management and Finance BFI-nél több éven keresztül oktattam EU-jogot angol nyelven. Itt a hallgatók 2009-ben a legjobb oktatónak választottak meg.

Számos, az ENSZ bécsi szervezetének látogatására irányuló tanulmányi kirándulást és ausztriai bentlakásos oktatást szerveztem hallgatóinknak angol és német nyelven.

A nemzetközi igazgatási szak hallgatói évről évre, végzésüket követő egy–két hónapon belül szinte száz százalékban el tudtak helyezkedni. Az uniós témákban aktív hallgatók közül kerültek ki később karunk, főleg a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszékünk oktatói is, mint például dr. Glavanits Judit tanszékvezető, dr. Horváthy Balázs, dr. Horváth Gergely, dr. Knapp László docensek.

2010–2016 között a jogi kar Nemzetközi Magánjogi és Európa Jogi Tanszékének voltam a vezetője egy nagyszerű oktatói kollektíva támogatásával: dr. Lamm Vanda akadémikus, dr. Glavanits Judit egyetemi docens, dr. Ganczer Mónika egyetemi docens, dr. Kecskés Gábor egyetemi docens, dr. Knapp László egyetemi docens, dr. Horváthy Balázs egyetemi docens, dr. Sulyok Gábor egyetemi tanár.

Több mint tíz éve tagja vagyok a Bécsi Egyetem jogi kara rangos kutatócsoportjának (Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform, a vezető prof. dr. Welser). E nemzetközi kutatócsoport aktuális összehasonlító magánjogi problémákkal foglalkozik. A magyar delegáció vezetője dr. Vékás Lajos professzor. Az itt folyó munka eredményeként több szakcikkem jelent meg német nyelven a neves MANZ kiadó gondozásában.

A Széchenyi István Egyetemen ez év februárjában címzetes egyetemi tanári címet kaptam. A tudományos életben továbbra is részt kívánok venni és oktatok a doktori iskolánkban is.
 
 
 SZÖVEG: SZÉCHENYI ALUMNI MAGAZIN
FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS